اداره کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری؛

اعلام میزان فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری

میزان بارش سامانه بارشی اخیر در استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.

پایگاه خبری وردنجان نیوز –  مهران چراغ پور مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از اواسط وقت روز دوشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰ استان تحت تأثیر یک سامانه بارشی قرار گرفت.

میزان بارندگی این سامانه بارشی تا ساعت ۰۶:۳۰ صبح امروز، ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰، برحسب میلیمتر و ارتفاع برف در ایستگاه‌های هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری به شرح زیر اعلام شد:

در ایستگاه هواشناسی شهرکرد: ۱۸.۲، برف ۲۷cm، بروجن: ۱۲، برف ۲۰cm، لردگان: ۲۵، برف ۱۰cm، کوهرنگ: ۳۶ (برف جدید ۴۰cm, برف کل ۹۰cm)، اردل: ۲۶.۶، برف ۲۲cm، فارسان:۱۷.۵، برف ۲۹cm، سامان: ۱۸، برف ۲۴cm، بن: ۱۸.۳ برف ۲۶ سانتی متر، شلمزار: ۲۱.۲ برف ۲۸ سانتی متر، سورشجان: ۲۲.۶ برف ۳۰ سانتی متر، فرخ شهر: ۱۷.۳، برف ۳۰cm، ایلبگی: ۱۱، برف ۱۰cm، مال خلیفه: ۲۷.۶ برف ۱۰ سانت، بلداجی: ۱۵.۵ برف ۲۳ سانتی متر، دوآب صمصامی: ۳۰.۶ برف ۴۰ سانت، آلونی ۲۵.۵ برف ۹ سانتی متر، دزک ۱۸ برف ۲۲ سانتی متر باریده است.

این سامانه بارشی تا اواخر امشب در استان چهارمحال و بختیاری ادامه دارد و شدت فعالیت تا اواسط امروز خواهد بود.

با خروج سامانه برای صبح روز چهارشنبه و پنج شنبه کاهش دما و در برخی نقاط مه انتظار می‌رود.

انتهای پیام/ر