با موافقت شورای عالی کار ؛

حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با دو فرزند ۶ میلیون و ۷۲۵ هزارتومان است.

پایگاه خبری وردنجان نیوز – نتایج شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹۳۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال رسید.

در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰ هزار تومان رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ی ۴۷ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰ تومان و بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان ، برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان و ۷۲۵ تومان و برای کارگر با دو فرزند، ۶ میلیون و ۷۲۵ هزارتومان است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۱۷۱۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ماهانه.

با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

 

انتهای پیام/ر