کارشناسان ثبت احوال کشور گفت:

مهلت قانونی ثبت ولادت و فوت چند روز است؟

موسوی کارشناس ثبت احوال با اشاره به اینکه شناسنامه مهمترین سند شناسایی هویت هر فرد است، اظهار کرد: هر فرد در بدو تولد باید صاحب شناسنامه شود تا هویت و تابعیت او مشخص شود.

به گزارش پایگاه خبری وردنجان نیوز : موسوی از کارشناسان ثبت احوال کشور گفت: طبق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال، در عرض ۱۵ روز باید برای اعلام تاریخ تولد نوزاد و گرفتن شناسنامه برای او اقدام شود.

وی توضیح داد: اگر فردی در این بازه زمانی برای ثبت تولد فرزند خود به ثبت احوال نزدیک به محل سکونت خود مراجعه نکند مشمول جریمه خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه چه کسانی می‌توانند برای نوزاد شناسنامه دریافت کنند، گفت: پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه، مادر در صورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد، وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط و متصدی یا نماینده موسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده می‌توانند با مراجعه به ثبت احوال برای دریافت شناسنامه ونوزاد اقدام کنند.

وی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای دریافت شناسنامه برای نوزاد توضیح داد: اصل شناسنامه پدر و مادر، گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما و فیش بانکی طبق تعرفه جاری از مدارک ضروری برای ثبت تولد و دریاف شناسنامه برای نوزاد است.

این مسئول با تاکید بر ضرورت ثبت فوت افراد هم ابراز کرد: مهلت قانونی ثبت فوت هم ۱۰ روز است و وفات هر فرد اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود.

موسوی تاکید کرد: نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسایی می‌توانند برای اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام کنند.

ایشان گفت: مدارک مورد نیاز شامل شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی، گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولان گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه است.

 

انتهای پیام/م